FAQ

Kan Mira aan andere pakketten worden gekoppeld?

Dat kan! Alleen dienen we dit geval-per-geval te bekijken. Afhankelijk van hoever u hier in wil gaan én afhankelijk van het pakket waaraan u wilt koppelen.

Wat met mijn bestaande gegevens?

Natuurlijk hoeft u niet alles opnieuw in te tikken. Er is een import vanuit Excel, CSV, of een ander databaseformaat voorzien. Dit zal een groot deel van de gegevens in één beweging in ons pakket stoppen. Door de uitgebreide mogelijkheden van de software, zullen misschien her en der nog enkele gegevens, manueel moeten worden toegevoegd. Maar het overgrote deel van de data kunnen wij er in één beweging in stoppen.

Wie kan dit eigenlijk allemaal gebruiken?

In principe is dit pakket inzetbaar voor iedere organisatie die met toestellen, voertuigen, gereedschap, apparaten, verbruiksgoederen, enz.  werkt en een duidelijk overzicht wil van wie, wat heeft GEbruikt of VERbruikt en waar het is gebleven. Onder onze bestaande klanten zitten bedrijven uit de bouwsector, maar ook technische scholen, organisaties binnen de zorgsector, montagebedrijven, productiebedrijven, culturele organisaties, verhuurbedrijven, … De grootte van uw organisatie of bedrijf is van geen enkel belang. Momenteel wordt Mira Software gebruikt door organisaties met 2 mensen, maar ook door bedrijven met meer dan 5000 medewerkers.

Hoe groot is de investering ongeveer?

Doordat Mira Software bestaat uit verschillende modules bepaalt u dit eigenlijk zelf. U hoeft namelijk enkel aan te kopen wat u effectief ook gaat gebruiken. De prijs zal dus steeds op maat van uw organisatie worden opgemaakt en is 100% afhankelijk van uw aankopen van de benodigde hard – en/of software. Het is dus niet mogelijk om hier de exacte prijs mee te geven. We kunnen wel een citaat van een bestaande klant gebruiken: “Dankzij Mira Software heb ik een boormachine teruggevonden die ik anders opnieuw had moeten aankopen. Mijn investering is dus in 1 keer terugbetaald!”

Hoe gebeurt de registratie van gebruikt materiaal precies?

Wanneer iemand iets meeneemt hoeven we maar 2 zaken te weten. Namelijk: Wie? en Wat? De registratie kan gebeuren door het ingeven van de persoons – en materiaalgegevens, het inscannen van een badge of het selecteren uit een lijst. Al de rest van de gegevens worden automatisch gegenereerd en ingevuld. Hierdoor verloopt de dagelijkse registratie zeer snel en beschikken we toch over voldoende info voor latere, uitgebreide analyse.

Kunnen we dat niet oplossen met onze bestaande software?

Misschien wel. Toch is Mira Software  ontwikkeld vanuit een duidelijke behoefte. Het beperkt zich tot de pure essentie en heeft niet de ambitie om een nieuw ERP systeem te zijn. We ondervinden, dat er binnen een groot aantal bedrijven en organisaties, ofwel geen systeem is, ofwel  er wel een systeem is, maar dat dit te complex, en bij gevolg onbruikbaar is. De eenvoud én gebruiksgemak wordt door onze bestaande klanten dan ook als grootste troef gezien.

Hoe snel kunnen we hiermee aan de slag?

Het is écht niet nodig om dagen of weken implementatietijd in te plannen. Door de eenvoud en gebruiksgemak, kan u onmiddellijk na de installatie aan de slag. Wij zorgen voor een degelijke opleiding en ondersteuning van u en/of uw medewerkers.

Gaan mijn mensen willen meewerken?

De mensen op de werkvloer hoeven nauwelijks iets extra te doen. In de software kan alles worden geregistreerd met maximaal 3 muisklikken.

Welke hardware heb ik nodig?

In principe kan Mira Software worden geïnstalleerd op elke recente computer. Om de registratie en input van gegevens te versnellen, kan worden gewerkt met één of meerdere barcodescanners. Dit is niet noodzakelijk, maar zorgt toch voor een aanzienlijke snelheidswinst op het vlak van registratie van gebruikt materiaal. Mira Software kan “stand alone” worden geïnstalleerd op 1 toestel, maar ook binnen een bedrijfsnetwerk op een server.