Analyse en beheer

U wilt natuurlijk voor de analyse en beheer van uw materiaal klare cijfers.

Daarbij kan deze module, u van groot nut zijn. Hiermee kan u immers vanaf uw pc op elk moment uw cijfers consulteren en krijgt u een antwoord op vragen zoals: Hoeveel heeft die afdeling verbruikt? Hoeveel is mijn totale materiaalkost voor een bepaalde periode? Wie zijn de grootste verbruikers? Welke materiaal hebben we op die werf of dat project gebruikt? Hoeveel is die machine gebruikt in een bepaalde periode? Welk materiaal gaat het meest defect? Hoeveel kost het onderhoud van die machine? …
Deze module is dus een handige hulp voor nacalculatie en winstberekening.

ScreenshotAnalyse