Onderhoud en herstellingen

Met de module onderhoud en herstellingen, kan de onderhoud – en/of herstelhistoriek van alle gereedschap en apparaten worden bijgehouden. Van elk artikel kan de onderhoudsfrequentie eenmalig worden ingegeven, waarna de software de rest doet! U kan een eenvoudig overzicht opvragen van welke toestellen – bijna – op onderhoud moeten. De magazijnier of bevoegde medewerker, kan onderhoud en herstelling intern of extern, inplannen en opvolgen in Mira Software. Het toestel of apparaat wordt automatisch op non-actief gezet. Eventueel kan, via de reservatiemodule, worden doorgeven wanneer het opnieuw beschikbaar is en dus kan worden gebruikt. Deze module bevat bovendien specifieke functionaliteiten voor het beheren van kleine tot middelgrote wagenparken (trailers, dienstvoertuigen, …). De module kan tevens dienst doen als handige hulp, bij allerhande keuringen (intern, Extern, VCA, …).

In de software voor onderhoud en herstellingen,  kunnen checklists worden aangemaakt, bewerkt en bijgehouden voor een optimale werking en veiligheid. Op deze manier wordt het mogleijk om bij elk artikel, een aantal vaste controlepunten verplicht te laten invullen wanneer een toestel op onderhoud gaat, of daarvan terugkomt. Er wordt bijgehouden wie de controlepunten heeft overlopen en voor akkoord aangevinkt. Op deze manier is er steeds een dubbele controle mogelijk, aangezien u steeds weet wie de checklist heeft ingevuld of afgewerkt.

Aan de module onderhoud en herstellingen is tevens een stukje boekhouding en facturatie verbonden. U krijgt op deze manier een duidelijk overzicht van de totale kost van al uw toestellen en wagenpark. U kan van elk artikel de historiek opvragen en vervolgens exact zien wat hieraan reeds is uitgegeven aan onderhoud en herstellingen.

ScreenshotMaintenance