Stock en bestellingen

Vermits u op basis van de registratiemodule precies weet wat er binnen – en buitengaat én wie het meeneemt, kan u, met de hulp van de module Stock en bestellingen, op elk ogenblik uw actuele voorraadsituatie opvragen en, indien nodig, bijsturen. U kan op elke ogenblik en zonder tellen uw inventaris opvragen. Deze module bevat bovendien ook specifieke functionaliteiten voor het controleren en bijhouden van grijpvoorraad en een beter voorraadbeheer. Wie gebruikt wat, …hoeveel, … waar, …?
Op een zeer eenvoudige manier kan grijpvoorraad worden bijgeboekt. Maar u weet tevens wie dit heeft ontvangen en ingegeven bij levering. Maar u weet natuurlijk ook graag WAAR iets ligt. Wel dat kan. Aan elk artikel kan een vaste locatie worden toegekend. Zo weet u steeds exact op welke plaats zich iets moet bevinden. Deze locaties zijn onbeperkt aan te maken en aan te passen. Ze zijn volledig in te vullen op maat van uw magazijn(en), economaat, stapelkarren, werkbakken, bestelwagens, …

Wat is/was uw voorraadsituatie op een bepaalde datum en wat is/was de actuele waarde daarvan? Deze module geeft u hierop een klaar en duidelijk antwoord.

Aan elke artikel kan in de module Stock en bestellingen, een minimumvoorraad worden gekoppeld. Wanneer een artikel onder deze minimumvoorraad zakt, wordt er automatische een melding gegeven. Daardoor weet u exact wanneer u iets moet bijbestellen en bij welke leverancier. Indien gewenst kan hiervoor volledig automatische een bestel-email worden opgemaakt en verzonden naar één of meerdere bevoegde personen en/of leveranciers.

Maar u weet niet alleen wie en wat, … maar ook, waar! Dit kan handig zijn voor nacalculatie van werven, projecten, opleidingen, enz. U weet bv. hoeveel vijzen, bouten of moeren er op een bepaalde werf zijn verbruikt of welke medewerker de meeste veiligheidsbrillen en handschoenen nodig heeft gehad.

Met de module stock en bestellingen hoeft u dus nooit meer vast te stellen dat een bepaald artikel niet meer op voorraad is, terwijl iemand het dringend nodig heeft!

ScreenshotStock