Registratie / Uitlenen

Registratie van gebruikt materiaal en toestellen.

Dankzij de registratie van gebruikt materiaal en toestellen,  weet u waar uw materiaal zich bevindt en is verbruikt. Dit vormt immers de basis van elk vlot en transparant beheer. Deze module koppelt artikels aan personen. De bevoegde werknemer of magazijnier scant vooreerst de persoonlijke identificatie badge (barcode) van de ontlener en vervolgens scant hij het stuk dat wordt meegenomen (tevens voorzien van barcode). Het gebruik van een barcode is optioneel. Deze applicatie kan perfect werken zonder barcodes, maar uit ervaring weten we dat dit een stuk eenvoudiger en veel sneller werkt. Indien, binnen  uw bedrijf of organisatie, niet alle producten van een barcode voorzien zijn, kan dit natuurlijk ook. Er kan dan als alternatief met vaste nummers worden gewerkt.

De werkwijze voor het in – en uitchecken van materiaal, verbruiksgoederen of toestellen is bewust heel simpel gehouden. Op het moment dat iemand iets meeneemt hoeft de software slechts 2 zaken te weten. Namelijk wie? en wat? Dit is alle info die het systeem nodig heeft voor latere analyse. Alle gegevens worden bijgehouden  en kunnen op verschillende manieren opgevraagd en gerangschikt worden. Iedereen weet nu precies wie een bepaald instrument of stuk meegenomen heeft en (sinds) wanneer. Nooit meer vruchteloos zoeken en steeds een duidelijk overzicht van verbruikte materialen per werknemer, afdeling, kostenplaats.

Dankzij deze handige tool weet u voortaan Wie iets heeft gebruikt? Waar het is gebruikt? Hoeveel er is gebruikt? Hoe lang het is gebruikt? Waar is het defect gegaan? Wie het heeft teruggebracht? enz.

ScreenshotRegister