Beheer materiaal
Efficiënt en eenvoudig

Gebruik MIRA Software om inzicht te krijgen in het gebruik en verbruik van groot en klein materiaal in uw organisatie.

Onderhoud, herstelling, keuring/inspectie … of om het even welke andere (periodieke) actie

Deze module bevat bovendien specifieke functionaliteiten voor het beheren van kleine tot middelgrote wagenparken (trailers, dienstvoertuigen, …) en kan tevens dienst doen als handige hulp, bij allerhande keuringen en inspecties (intern, extern, VCA, …).

Onderhoud

Van elk artikel kan de onderhoudsfrequentie eenmalig worden ingegeven, waarna de software de rest doet! U kan een eenvoudig overzicht opvragen van welke toestellen – bijna – op onderhoud moeten. De magazijnier of bevoegde medewerker kan onderhoud en herstelling intern of extern inplannen en opvolgen met MIRA Software. Het toestel of apparaat wordt automatisch op non-actief gezet. Eventueel kan via de reservatiemodule worden doorgeven wanneer het opnieuw beschikbaar is en dus kan worden gebruikt.

Keuringen/inspecties

Net zoals onderhoudsbeurten kunnen ook keuringen en inspecties van rollend materieel, materieel en materiaal ingesteld worden. Slechts eenmaal configureren en MIRA Software herinnert u aan de naderende keuring of inspectie van het materiaal en gereedschap. Na een keuring of inspectie kan u het keuringsbewijs en eventueel andere documenten koppelen aan het artikel.

Herstellingen

Gaat er plots iets stuk in uw bedrijf of organisatie? Los van de periodieke onderhoudsvoorwaarden kan materiaal ook op herstelling gestuurd worden. Wel wordt zoals bij onderhoud en keuringen de status van het materiaal of gereedschap aangepast van zodra u het op herstelling stuurt. Zo kan iedereen terugvinden of een artikel beschikbaar is en wordt er geen tijd verloren door tevergeefs te zoeken naar een artikel op herstelling. Vergeet u een herstelling te registreren? Geen probleem, u kan dit steeds later ingeven op de juiste datum.

Boekhouding & facturatie

Aan de module onderhoud en herstellingen is tevens een stukje boekhouding en facturatie verbonden. U kan van elk artikel de historiek opvragen en vervolgens exact zien wat hier reeds werd uitgegeven aan onderhoud, keuringen en herstellingen. Dit kan u eenvoudig filteren per toestel, groep, datum, gebruikers, …

Checklists

In de software voor onderhoud en herstellingen, kunnen checklists worden aangemaakt, bewerkt en bijgehouden voor een optimale werking en veiligheid. Op deze manier wordt het mogelijk om bij elk artikel, een aantal vaste controlepunten verplicht te laten invullen wanneer een toestel op onderhoud gaat of daarvan terugkomt. Er wordt bijgehouden wie de controlepunten heeft overlopen en voor akkoord aangevinkt. Op deze manier is er steeds een dubbele controle mogelijk, aangezien u steeds weet wie de checklist heeft ingevuld of afgewerkt.

Automatisch blokkeren

MIRA Software verstuurt meldingen naar personen die voor een bepaald toestel verantwoordelijk zijn. Zo wordt niets meer te laat gekeurd, op onderhoud gestuurd of hersteld. Wanneer een periodieke actie niet tijdig wordt uitgevoerd, kan Mira dit gereedschap automatisch blokkeren voor gebruik. Deze blokkering is gekoppeld aan de status van het artikel. Via deze statussen weet iedereen of het toestel al dan niet gebruikt mag worden. Zijn deze standaard statussen niet afgestemd op uw organisatie? Creëer zelf extra statussen zodat de software volledig aansluit op uw bedrijfsspecifieke processen.

Overzicht modules

MIRA Software is een product van IZIT bv