Software voor beheer van materiaal en materieel

We willen bedrijven en organisaties een beter inzicht geven in hoe er wordt omgegaan met hun groot en klein materiaal. Waar het is, door wie het wanneer is gebruikt en wat de historiek ervan is.

 

Mirasoftware is opgebouwd uit verschillende modules, zodat er ook voor uw bedrijf of organisatie een pasklare oplossing kan worden samengesteld.

Basismodule

Dankzij deze handige tool weet u voortaan Wie iets heeft gebruikt? Waar het is gebruikt? Hoeveel er is gebruikt? Hoe lang het is gebruikt? Waar is het defect gegaan? Wie het heeft teruggebracht? enz. De werkwijze voor het in – en uitchecken van materiaal, verbruiksgoederen of toestellen is bewust heel simpel gehouden. Op het moment dat iemand iets meeneemt hoeft de software slechts 2 zaken te weten. Namelijk wie? en wat? Dit is alle info die het systeem nodig heeft voor latere analyse. Alle gegevens worden bijgehouden  en kunnen op verschillende manieren opgevraagd en gerangschikt worden. Iedereen weet nu precies wie een bepaald instrument of stuk meegenomen heeft en (sinds) wanneer. Nooit meer vruchteloos zoeken en steeds een duidelijk overzicht van verbruikte materialen per werknemer, afdeling, kostenplaats. Dankzij de registratie van gebruikt materiaal en toestellen,  weet u waar uw materiaal zich bevindt en is verbruikt. Dit vormt immers de basis van elk vlot en transparant beheer. Deze module koppelt artikels aan personen. De bevoegde werknemer of magazijnier scant vooreerst de persoonlijke identificatie badge (barcode) van de ontlener en vervolgens scant hij het stuk dat wordt meegenomen (tevens voorzien van barcode). Het gebruik van een barcode is optioneel. Deze applicatie kan perfect werken zonder barcodes, maar uit ervaring weten we dat dit een stuk eenvoudiger en veel sneller werkt. Indien, binnen  uw bedrijf of organisatie, niet alle producten van een barcode voorzien zijn, kan dit natuurlijk ook. Er kan dan als alternatief met vaste nummers worden gewerkt. Meer info

Reservaties

Om écht vlot samen te werken, kan het ook van belang zijn om machines of materialen te kunnen reserveren voor een bepaalde periode. Dit vereenvoudigd inplannen van verschillende werken, vermijdt oponthoud en doet gereedschap zelf ook optimaal renderen. Beter plannen maakt het aankopen van onnodig reservemateriaal immers overbodig. De werknemer of magazijnier kan een bepaald stuk opzoeken en dit koppelen aan een persoon voor een bepaalde periode. Bij een tweede aanvraag, zal het stuk niet meer beschikbaar zijn voor deze periode, maar wel nog voor andere tijdspannes. Met deze module wordt het ook mogelijk een systeem van interne verhuur en facturatie op te zetten. Mira Software kan als afzonderlijke verhuursoftware worden gebruikt, maar is ook zeer handig voor het reserveren van materiaal binnen één onderneming. Meer info

Stock & voorraadbeheer

Met de module stock en bestellingen hoeft u dus nooit meer vast te stellen dat een bepaald artikel niet meer op voorraad is, terwijl iemand het dringend nodig heeft! Maar u weet niet alleen wie en wat, … maar ook, waar! Dit kan handig zijn voor nacalculatie van werven, projecten, opleidingen, enz. U weet bv. hoeveel vijzen, bouten of moeren er op een bepaalde werf zijn verbruikt of welke medewerker de meeste veiligheidsbrillen en handschoenen nodig heeft gehad. Aan elke artikel kan in de module Stock en bestellingen, een minimumvoorraad worden gekoppeld. Wanneer een artikel onder deze minimumvoorraad zakt, wordt er automatische een melding gegeven. Daardoor weet u exact wanneer u iets moet bijbestellen en bij welke leverancier. Indien gewenst kan hiervoor volledig automatische een bestel-email worden opgemaakt en verzonden naar één of meerdere bevoegde personen en/of leveranciers. Wat is/was uw voorraadsituatie op een bepaalde datum en wat is/was de actuele waarde daarvan? Deze module geeft u hierop een klaar en duidelijk antwoord. Vermits u op basis van de registratiemodule precies weet wat er binnen – en buitengaat én wie het meeneemt, kan u, met de hulp van de module Stock en bestellingen, op elk ogenblik uw actuele voorraadsituatie opvragen en, indien nodig, bijsturen. U kan op elke ogenblik en zonder tellen uw inventaris opvragen. Deze module bevat bovendien ook specifieke functionaliteiten voor het controleren en bijhouden van grijpvoorraad en een beter voorraadbeheer. Wie gebruikt wat, …hoeveel, … waar, …? Op een zeer eenvoudige manier kan grijpvoorraad worden bijgeboekt. Maar u weet tevens wie dit heeft ontvangen en ingegeven bij levering. Maar u weet natuurlijk ook graag WAAR iets ligt. Wel dat kan. Aan elk artikel kan een vaste locatie worden toegekend. Zo weet u steeds exact op welke plaats zich iets moet bevinden. Deze locaties zijn onbeperkt aan te maken en aan te passen. Ze zijn volledig in te vullen op maat van uw magazijn(en), economaat, stapelkarren, werkbakken, bestelwagens, … Meer info

Onderhoud

Aan de module onderhoud en herstellingen is tevens een stukje boekhouding en facturatie verbonden. U krijgt op deze manier een duidelijk overzicht van de totale kost van al uw toestellen en wagenpark. U kan van elk artikel de historiek opvragen en vervolgens exact zien wat hieraan reeds is uitgegeven aan onderhoud en herstellingen. In de software voor onderhoud en herstellingen,  kunnen checklists worden aangemaakt, bewerkt en bijgehouden voor een optimale werking en veiligheid. Op deze manier wordt het mogelijk om bij elk artikel, een aantal vaste controlepunten verplicht te laten invullen wanneer een toestel op onderhoud gaat, of daarvan terugkomt. Er wordt bijgehouden wie de controlepunten heeft overlopen en voor akkoord aangevinkt. Op deze manier is er steeds een dubbele controle mogelijk, aangezien u steeds weet wie de checklist heeft ingevuld of afgewerkt. Met de module onderhoud en herstellingen, kan de onderhoud – en/of herstelhistoriek van alle gereedschap en apparaten worden bijgehouden. Van elk artikel kan de onderhoudsfrequentie eenmalig worden ingegeven, waarna de software de rest doet! U kan een eenvoudig overzicht opvragen van welke toestellen – bijna – op onderhoud moeten. De magazijnier of bevoegde medewerker, kan onderhoud en herstelling intern of extern, inplannen en opvolgen in Mira Software. Het toestel of apparaat wordt automatisch op non-actief gezet. Eventueel kan, via de reservatiemodule, worden doorgeven wanneer het opnieuw beschikbaar is en dus kan worden gebruikt. Deze module bevat bovendien specifieke functionaliteiten voor het beheren van kleine tot middelgrote wagenparken (trailers, dienstvoertuigen, …). De module kan tevens dienst doen als handige hulp, bij allerhande keuringen (intern, Extern, VCA, …). Meer info