Beheer materiaal
Efficiënt en eenvoudig

Gebruik MIRA Software om inzicht te krijgen in het gebruik en verbruik van groot en klein materiaal in uw organisatie.

 

Registratie van gebruik van materiaal, materieel en toestellen

Maak materiaalregistratie beter en sneller met barcode scanning

Herkent u de volgende situatie? Iemand vraagt waar een toestel is, want het staat niet op zijn vaste plek in de organisatie. Iemand heeft het dus meegenomen, maar niemand weet wie. De enige oplossing: beginnen bellen tot het toestel wordt gevonden… Zo verliezen u en uw collega’s op jaarbasis al snel tot een week aan onnodig en frustrerend zoekwerk. Op die complexiteit willen wij (IZIT bv) een antwoord bieden met een handig systeem voor materiaalregistratie via scanning. Iedereen kan overal het materiaal opvolgen.

Bekijk hier hoe eenvoudig materiaalregistratie met MIRA is!

Registratie van materiaal en materieel in vier eenvoudige stappen

Dankzij de module Registratie van materieel en gereedschappen weet iedereen in uw organisatie ogenblikkelijk wie verantwoordelijk is voor welke artikelen. Dit vormt immers de basis van elk vlot en transparant materieelbeheer. De werkwijze voor het scannen van materiaal is bewust zeer eenvoudig gehouden. Registreer materiaal in vier stappen:

checkout registratie met Mira Software voor materiaalopvolging

STAP 1: CHECKOUT

De bevoegde werknemer scant eerst de personeelsbadge. Deze actie wordt onmiddellijk geregistreerd in het programma.

scanner MIRA Software voor materiaalopvolging

STAP 2: SCAN

Via barcode of QR-code wordt het gereedschap of materiaal ingescand en gekoppeld aan de werknemer.

Registratie klant, project, locatie in MIRA Software voor opvolging van materiaal

STAP 3: EXTRA INFO

Optioneel wordt het gescande artikel toegewezen aan een project, klant en locatie. Eens dit geregistreerd is, is het artikel klaar voor gebruik.

checkin van materiaal in MIRA Software voor materiaalopvolging

STAP 4: CHECKIN

De werknemer keert terug met het artikel en scant het in. Het artikel is nu terug ingecheckt en beschikbaar voor de volgende gebruiker.

consultatie van materiaalregistratie

Consultatie

Via het consultatiescherm voor materiaalregistratie in MIRA krijgt u een lijst met een overzicht van alle uitgeleende en teruggebrachte materieel. Door de filter te gebruiken, kan u een gedetailleerd overzicht krijgen van een afdeling, kostenplaats, werknemer, artikel, tijdspanne, project, … Deze gegevens kan u steeds naar Excel exporteren indien u dit wenst.

Bekijk ook welke artikelen samengesteld zijn en uit welke onderdelen ze bestaan. Zo weet u meteen exact wat waar staat. Zo kan u op een vlotte en efficiënte manier materiaal over verscheidene klanten en projecten opvolgen. Met MIRA Software kan registratie van materiaal en materieel nauwkeurig én simpel.

Materiaalregistratie met QR- en barcode scanning

De module Registratie koppelt heel gemakkelijk artikels aan personen door snelle barcodescanning. De barcodes kunnen in de software zelf worden aangemaakt. Het gebruik van een barcode is optioneel, maar uit ervaring weten we dat dit een stuk eenvoudiger en veel sneller werkt. Indien binnen uw bedrijf of organisatie niet alle producten van een barcode voorzien zijn, kan als alternatief met vaste nummers worden gewerkt.

scanner voor registratie in mira software
CONSULTATIE

Vraag het aan Mira

Controleer wie, wat, waar, wanneer, hoe lang, op welk project, voor welke klant, … materiaal is gebruikt of verbruikt. Mira geeft u het antwoord in een duidelijke lijst die u kan exporteren.

EENVOUDIG & MODERN

Grote knoppen

Mira Software kan worden gebruikt op een touchscreen. Registreer materiaal via scanning zoals in de supermarkt.

Overzicht modules

MIRA Software is een product van IZIT bv