Beheer materiaal
Efficiënt en eenvoudig

Gebruik MIRA Software om inzicht te krijgen in het gebruik en verbruik van groot en klein materiaal in uw organisatie.

Onze klanten in de onderwijs- en cultuursector

Ook in deze sector kan materiaal gebruikt of uitgeleend worden. Denk maar aan verschillende (avond)opleidingen en praktijkrichtingen waarbij gereedschap of materiaal gebruikt wordt en leerlingen ermee aan de slag kunnen. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de cultuursector kan MIRA Software een grote hulp zijn.

Klanten aan het woord: VUB & Codarts

Hoe maakt de VUB gebruik van MIRA Software?

“De VUB heeft MIRA Software geïmplementeerd om uitleenmateriaal beter te beheren en de uitleendienst te digitaliseren, zodat de uitleenmedewerker (of diens vervanger) efficiënter kan werken. Voordien werd de uitleendienst beheerd door middel van een excel bestand en uitleencontracten als planningstool (gedateerd en tijdrovend). Het gebruik van MIRA als managementtool is snel uitgebreid om ook het volledige materiaal beschikbaar onder de dienst AV Services op te nemen in de inventaris/stock van MIRA (dus ook niet uitleenmateriaal).”

Zijn jullie tevreden over de mogelijkheden die MIRA Software biedt?

“MIRA biedt een overzichtelijke tool aan om materiaal efficiënt te kunnen beheren. Op dit gebied mist de software zijn doel niet. Wat echter een grote meerwaarde is, is dat er een goede wederzijdse communicatie mogelijk is van klant (zijnde wij als VUB) naar het bedrijf IZIT toe, in de zin dat we steeds snel en goed geholpen worden door de projectmanagers binnen het bedrijf IZIT.”

(Vrije Universiteit Brussel, 2021)

Waarvoor gebruikt Codarts MIRA Software?

“Wij gebruiken MIRA Software voor het uitlenen van audiovisuele apparatuur en (muziek)instrumentenbeheer.”

Wat is het grootste pluspunt van MIRA Software voor jullie?

“Het grootste pluspunt aan MIRA Software is het gemak in de bediening. Er is een logische navigatie door de componenten en categorieën. Er is ook een ambitieuze roadmap om de toepassing aan procesbehoeften te voldoen (met prioritering).”

(Codarts, 2021)